Jordi Pau Caballero, trainer for growth.

Blog personal on trobareu escrits, articles i continguts relacionats amb experiències que omplen al seu autor, i que, al seu parer, poden ajudar a créixer a altres persones. L’autor s'identifica amb la definició de l'excursionista com a “home culte i polifacètic, coneixedor del seu entorn, amb una elevada sensibilitat i un profund esperit crític”.

Guia de muntanya, el seu ofici li ha permès desenvolupar el seu propi estil de vida, dins el qual ha anat formant-se i creixent com a persona, passant de l’educació en el lleure, al desenvolupament d’experiències a muntanya per a joves, adults i famílies, per arribar a convertir-se en promotor de la salut a través de l’activitat física. Sense oblidar el camp de les arts, prodigant-se en el camp de l’escriptura i la fotografia, i fent alguna petita incursió en el camp de la interpretació...

“El moviment, és vida”, i aquesta afirmació l’ha poguda experimentar i assaborir en la salut i en la malaltia. D’aquí ve la seva fascinació per nous conceptes i nous paradigmes com la Biotensegritat, endinsant-se en noves concepcions i noves tècniques, com el Moviment Vital, l’Entrenament Postural Dinàmic, l’Stretching Global Actiu, i el Nordic Walking.

dimarts, 22 de novembre del 2016

Nova capacitació professional

Del 13 al 18 de novembre, vaig tenir l'oportunitat de poder participar en el Curs de Màquines trepitjaneu, organitzat per l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya - ACEM -, a Baqueira Beret. El curs, de 36 hores lectives, va ser impartir pels millors professionals del sector, que desenvolupàren els següents teme: Nivometeorologia, Efectes i alteracions del mantell nival, Tècniques de treball, Mecànica, Riscos Laborals i Primers Auxilis.


L'ocasió em va permetre ampliar coneixements com a professional de la muntanya, ampliant la meva polivalència en el camp de la neu, i alhora gaudir una magnífica excusa per a poder gaudir d'una setmana a la Val d'Aran.

Promotor de la salut a través de l'activitat física
Nordic Walking national Trainer INWA i Modern Nordic Walking Trainer
Tècnic Esportiu de Muntanya Mitjana i guia de muntanya UIMLA
Inscrit en el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (REP) amb el número 000861  
Carte Professionelle d'Educateur Sportif  03811ED0344 Ministère des Sports et de la 
Jeunesse, Republique Francaise

dimarts, 15 de novembre del 2016

La marxa nòrdica ens ajuda en el procés natural d’envelliment (2a part)

La marxa nòrdica, segons ens defineix la INWA -International Nordic Walking Federation-, “és una forma d'activitat física en la qual s'afegeix, a la forma natural de caminar, l'ús actiu d'un parell de pals especialment dissenyats per al Nordic Walking. No obstant això, les característiques biomecàniques de la manera natural de caminar es mantenen. Això suposa que la tècnica correcta de Nordic Walking respecta el rang de moviment natural del moviment dels braços al caminar de forma natural.” L’anomenada tècnica diagonal de marxa nòrdica, és la més estesa arreu del món, i per a la seva ensenyança, tant la INWA com Modern Nordic Walking, coincideixen en les seves metodologies d’ensenyança, en tres pilar fonamentals: una postura correcta, la tècnica correcta de caminar i l´ús correcte dels bastons.

Personalment - i així ho experimento tan en les meves classes amb alumnes, com en la formació d’instructors -, crec que els dos primers pilars són bàsics, i que cal dedicar-hi un cert temps, del qual sempre no es disposa. Les patologies posturals condicionen el moviment de les persones: si a aquest condicionament hi afegim uns bastons, potser el resultat no serà el que ens interessa. La reeducació postural que propugna la marxa nòrdica, introdueix un element civilitzatori -i, per tant, no natural, perquè no hem nascut amb ell -: els bastons.

Així doncs, anem a posar en valor, d’entre els principis en que es fonamenta la marxa nòrdica, els que tenen una importància fonamental en el tema que ens ocupa, com ajuda en el procés natural d’envelliment.

* Uns moviments i una manera de caminar saludables i biomecànicament correctes. No cal fer cap coregografia estranya, sino intentar recuperar un moviment fluid que ens permeti caminar amb la llei del “mínim esforç.

* Una alineació i una postura correctes del cos. Per facilitar el gest anatòmic de caminar, cal que el nostre “joc de palanques” estigui ben afinat, i que sapiguem com suportar la càrrega del nostre pes en el decurs de la marxa.

* Moviments fluids, que involucren l'ús dels músculs del tren superior, inferior i l'hemisferi central. “Descarregarem” les nostres cames en base a activar l’hemisferi central, des d’on s’origina el moviment, “normalitzant” el treball excèntric del tren superior.

* Un condicionament aeròbic, efectiu gràcies a l'activació de grups de músculs grans i petits, que produeixen moviments rítmics i dinàmics. L’alternança de la passa i de la braçada es produeix amb un efecte “molla”.

* Una alternança constant d'activació i relaxació dels músculs, afavorint d'aquesta manera un alleujament de la musculatura encarcarada. Produint un “estirament actiu”, que ens anirà millorant la nostra amplitud de moviment i millorant, sens dubte, la nostra obertura toràcica - amb la vellesa es té tendència a encongir-se, tot tornat a “cercar” la postura fetal.

* Exercici físic apte per a tots, sense perjudici de l'edat, sexe o condició física. Adaptat a les necessitats personals de cadascú, i a les seves patologies posturals. 

* Les habilitats apreses poden ser transferides a la vida quotidiana. Quan a la reeducació postural, se li afegeix el treball actiu amb la implicació de tot el cos, es produeix una tonificació que comportarà millorar el sosteniment de la nova postura.

Un altre tema serà entrar en el tercer pilar de l’ensenyament de la marxa nòrdica: l’ús correcte dels bastons. Cal tenir clar, que sense impuls, no hi ha marxa nòrdica, i que aquest ha de venir de darrera per a impulsar-nos cap a endavant, i que amb una bona pràctica, podrem assolir una bona tècnica, que ens permeti estirar el nostre cos, “crèixer”, en un moviment excèntric on poc a poc anar guanyant amplitud de moviment, la qual ens anirà afiançant una sensació de benestar, en base, sens dubte, a una millor postura.
Promotor de la salut a través de l'activitat física
Nordic Walking national Trainer INWA i Modern Nordic Walking Trainer
Tècnic Esportiu de Muntanya Mitjana i guia de muntanya UIMLA
Inscrit en el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (REP) amb el número 000861  
Carte Professionelle d'Educateur Sportif  03811ED0344 Ministère des Sports et de la 
Jeunesse, Republique Francaise

dimarts, 8 de novembre del 2016

La marxa nòrdica ens ajuda en el procés natural d’envelliment (1a part)

L’envelliment natural és un procés que s’inicia en el mateix moment en que els éssers vius neixen, i l’espècie humana no n’és pas aliena. L’estil de vida, la predisposició genètica, l’alimentació, i l’activitat física, són factors que determinen -entre d’altres- la qualitat de vida dels éssers humans en el devenir dels anys. Així doncs, el repte, i alhora responsabilitat personal, vital i intransferible de cadascú, consisteix en donar-li vida als anys, més que no pas afegir anys a la vida. En el nostre món modern, l’evolució de les ciències mèdiques, i els avenços tecnològics i socials, han aconseguit allargar l’esperança de vida de les persones, però això no vol dir, moltes vegades, viure millor, ja que, paradoxalment, aquest cúmul d’avenços, ha comportat una moderna epidèmia, en forma de sedentarisme.

Un dels aspectes en que la població pot mostrar les característiques d’un envelliment no saludable, o prematur, és en les patologies associades a l’aparell locomotor i a la mobilitat, podent arribar a perdre, fins i tot, l’autonomia personal, entrant l’individu en una fase de dependència que, sens dubte, condicionarà la seva qualitat de vida en els anys que li restin per viure. Els éssers humans som éssers actius, on el moviment és -i alhora genera- vida. A través de l’activitat física, el metabolisme es dinamitza, mantenint “la màquina” en un bon estat de funcionament. La manca d’activitat física ens pot produir diferents tipus d’alteracions ben diferenciades, que poden tenir la seva manifestació en el camp físic o en el camp bioquímic. Aquestes interactúen les unes amb les altres, i poden arribar a generar diferents tipus de patologies, les quals poden avançar cap a una cronificació, accelerant una degeneració de l’organisme, que pot condicionar, sens dubte, la qualitat de vida de l’individu.

El sistema osteoarticular és un registre de l’evolució de les persones en el seu decurs per la vida, on incideixen i es reflecteixen els seus hàbits -alimentaris, posturals,...-, així com l’estil de vida, i l’entorn ambiental i social. El cos humà ve a ser un reflex de la vida dels individus, on l’estructura prèvia que ve condicionada per la genètica, es va modelant en el decurs de l’existència humana. Finalment, tot això s’acaba manifestant en la postura corporal, on les patologies posturals, condicionaran la manera de moure’s, de caminar i, anant més enllà, d’entomar la vida. L’efecte “antienvelliment” consistiría en intentar mantenir en el millor estat, el major nombre d’anys possibles, les aptituds físiques bàsiques.


Caminar és l’activitat bàsica dels éssers humans. Un caminar caracteritzat per la bipedestació, amb tot el que això comporta de sosteniment de les nostres estructures orgàniques, viscerals i osteoarticulars, enfront de la gravetat terrestre. Aquest exercici físic, innat i universal, que desenvolupem les persones, ens comporta molts més beneficis dels que ens puguem imaginar. Però, som conscients de com caminem? Ens hem plantejat alguna vegada com ho fem? Estem segurs de que sabem caminar?


Caminar, caminar doncs... perquè no, caminar bé? Perquè no un caminar actiu -que no vol dir enèrgic- que impliqui a tot el nostre organisme de forma holística i integradora, per tal de mantenir el nostre cos fresc, viu, i dinàmic, ajudant-lo a modelar el seu procés personal d’envelliment? El nostre cos és una màquina dissenyada amb una perfecció que, a voltes, s’escapa a la nostra comprensió personal. Però hauríem de començar a prendre consciència de que, la seva estructura anatòmica i el seu funcionament biomecànic, han estat dissenyats per a treballar amb la llei del mínim esforç per a obtenir el màxim benefici. I arribats a aquest punt, és on l’aprenentatge de la tècnica diagonal de la marxa nòrdica, ens pot ajudar a recuperar patrons i esquemes que existeixen en la nostra memòria muscular, doncs una tècnica correcta de marxa nòrdica, es basarà en tres principis: una postura correcta, la tècnica correcta de caminar, i l´ús adequat dels bastons. L’aprenentatge de la marxa nòrdica ens obre a tot un món de consciència corporal, que ens pot ajudar a modificar hàbits i pautes posturals.


Promotor de la salut a través de l'activitat física
Nordic Walking national Trainer INWA i Modern Nordic Walking Trainer
Tècnic Esportiu de Muntanya Mitjana i guia de muntanya UIMLA
Inscrit en el Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya (REP) amb el número 000861  
Carte Professionelle d'Educateur Sportif  03811ED0344 Ministère des Sports et de la 
Jeunesse, Republique Francaise